СВАЛЯВСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ НУХТ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК НА ДЕННЕ ТА ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Ліцензія: АЕ №636488 від 19.06.2015. Переоформлена наказом МОН № 109-а, від 22.05.2017року

НА ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ З БАЗОВОЮ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ (9кл.)

та II КУРС З ПОВНОЮ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ (11 кл.)

НА ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ З ПОВНОЮ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ (11 кл.),

ТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЮ ОСВІТОЮ.

1. Комп’ютерна інженерія.

2. Енергетика, електротехніка та електромеханіка.

3. Галузеве машинобудування.

4. Економіка:

Економіка та організація бізнесу

5. Харчові технології:

Виробництво харчової продукції

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів.

Бродильне виробництво і виноробство.

6. Готельно – ресторанна справа (тільки денна,).

7. Туризм (тільки денна,).

 

ПРИЙОМ ЗАЯВ, ВСТУПНІ ІСПИТИ, КОНКУРС СЕРТИФІКАТІВ ТА ЗАРАХУВАННЯ

ПРОВОДЯТЬСЯ В ТАКІ ТЕРМІНИ:

НА ДЕННЕ НАВЧАННЯ:.

НА ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

на основі базової загальної середньої

на основі повної загальної середньої

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника

на основі повної загальної середньої

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника

а) прийом заяв з 30 червня до 13 липня.

б)   вступні випробування з 14 липня до 21 липня

в)   зарахування:

за державним замовленням до 29 липня

за кошти фізичних та юридичних осіб до 31 липня

а) прийом заяв з 13 липня до 22 липня.

б)   вступні випробування з 23 липня до 28 липня

в)   зарахування:

за державним замовленням до 07 серпня

за кошти фізичних та юридичних осіб до 17 серпня

а) прийом заяв з  13 липня до 06 серпня.

б)   вступні випробування з 08 серпня до 10 серпня.

в)   зарахування:

за державним замовленням до 15 вересня

за кошти фізичних та юридичних осіб до 17 вересня

а) прийом заяв з  13 липня до 04 серпня.

б)   вступні випробування з01 серпня  до 05 серпня.

в)   зарахування:

за державним замовленням до 11 серпня

за кошти фізичних та юридичних осіб до 21 серпня

а) прийом заяв з 13 липня до 08 серпня.

б) вступні випробування  09 серпня до 11 серпня,

в) зарахування на місця державного замовлення до 15 вересня,

за кошти фізичних та юридичних осіб до 30 серпня.

 

ЗАЯВИ ПОДАЮТЬСЯ НА ІМ’Я РЕКТОРА НУХТ ПО ЄДИНІЙ ФОРМІ ДО ЗАЯВИ ДОДАЮТЬСЯ:

1. Документ про базову загальну середню освіту, або повну загальну середню освіту, диплом про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (оригінал або його копію, завірену в установленому порядку). 2. Медична довідка (форма 086-О). 3. 4 фотокартки (3×4). 4. Копія трудової книжки (подається тими, хто має стаж практичної роботи, а також для вступаючих на заочну форму навчання за рахунок державного бюджету). 5. Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з предметів:  „Українська мова та література”, Математики “, або „Географія “ (для участі у конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність) вступник подає за власним бажанням оригінал або завірену копію) 6. Копія свідоцтва про народження або паспорта. 7. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Копії поданих документів завіряються за оригіналом Приймальною комісією коледжу або у встановленому порядку!

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінали документа про освіту, оригінал сертифіката УЦОЯО видані у 2016, 2017,2018,2019 та 2020 та оригінал медичної довідки за формою 086-У (при подані їх копій) вступник пред’являє особисто.

ВСТУПНІ ІСПИТИ ТА КОНКУРС СЕРТИФІКАТІВ УЦОЯО ПРОВОДЯТЬСЯ

З ТАКИХ ПРЕДМЕТІВ:

НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ВСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ДЕННОГО ВІДДІЛЕННЯ КРІМ «ТУРИЗМ»

(ВСТУПНІ ІСПИТИ)а) Українська мова (диктант);б) Математика (тестування);

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ « ТУРИЗМ» а) Українська мова (диктант);б) Географія (тестування)

НА БАЗІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ВСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ДЕННОГО ТА ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ Конкурс сертифікатів Українського Центру оцінювання якості освіти з предметів: „ Українська мова та література”, „Математики “для спеціальностей«Комп’ютерна інженерія», «Енергетика, електротехніка та електромеханіка.»; «Галузеве машинобудування.» «Економіка.»; «Харчові технології»: Виробництво харчової продукції. Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів. Бродильне виробництво і виноробство). «Готельно – ресторанна справа.» ; а для спеціальностей «Туризм.» „ Українська мова та література”, „Географія 

НА БАЗІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НА ВСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ДЕННОГО ТА ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕНЬ ПРИ УМОВІ ВИБОРУ ВІДПОВІДНОГО НАПРЯМКУ: фахове вступне випробування.

Після закінчення коледжу випускники за бажанням зараховуються на 3 курс заочного факультету Національного університету харчових технологій в м. Свалява за спеціальностями:051 “Економіка”, 181 “Харчові технології”, 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ З 1 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ.

НАША АДРЕСА: м. Свалява, вул. Духновича, 6, ТЕЛ-ФАКС (03133) 2-24-58, 2-20-88, ел. адреса nuftstk@gmail.comstknuft@ukr.net, сайт коледжу  www.stknuft.com.ua