МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВСП «СВАЛЯВСЬКИЙ
ТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НУХТ»

ОГОЛОШУЄ

ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

НА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК З ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ДЕННЕ ТА ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Ліцензія оформлена наказом МОН № 965-л, від 03.10.2019року

НА ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ З БАЗОВОЮ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ
ОСВІТОЮ (9кл.)

та II КУРС З ПОВНОЮ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ (11 кл.)

НА ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ З ПОВНОЮ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ
ОСВІТОЮ (11 кл.),

ТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЮ ОСВІТОЮ.

1. Комп’ютерна інженерія.

2. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

3. Галузеве машинобудування:

Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв

Інжиніринг автомобілів та двигунів

4. Економіка:

Економіка та організація бізнесу

5. Харчові технології:

Виробництво харчової продукції.

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів.

Бродильне виробництво і виноробство.

6. Готельно – ресторанна справа (тільки денна,).

7. Туризм (тільки денна,).

 

ПРИЙОМ ЗАЯВ, ВСТУПНІ ІСПИТИ, КОНКУРС СЕРТИФІКАТІВ ТА ЗАРАХУВАННЯ ПРОВОДЯТЬСЯ В ТАКІ ТЕРМІНИ:

НА ДЕННЕ НАВЧАННЯ:.

НА ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

на основі базової загальної середньої

на основі повної загальної середньої

на основі освітньо-кваліфікаційного
рівня кваліфікованого робітника

на основі повної загальної середньої

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника

а) прийом заяв з 30 червня до 13 липня.

б)   вступні випробування з 14 липня до 23 липня

в)   зарахування:

 за державним замовленням до 31 липня

г)  прийом заяв за кошти фізичних та юридичних осіб з 30 червня до 16 серпня.

д) вступні випробування з 17 по 26 серпня

зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб до 31 серпня

а) прийом
заяв
з 14 липня до 29 серпня.

б)   вступні
випробування з
1
4 липня до 16 вересня

в)   зарахування:

 за державним
замовленням до 11
серпня

за кошти фізичних та юридичних
осіб до
30 вересня

а) прийом
заяв з
 13 липня до 07 серпня.

б)   вступні
випробування з
08 серпня до 11
серпня.

в)   зарахування:

 за державним
замовленням до 17 вересня 
за кошти фізичних та юридичних
осіб до
15 вересня

а) прийом
заяв
з 13 липня до 29 серпня.

б)   вступні
випробування з 01 серпня до 16 вересня

в)   зарахування:

 за державним
замовленням до 20
серпня

за кошти фізичних та юридичних
осіб до
30 листопада

а) прийом заяв з 13 липня до 06 серпня.

б) вступні випробування  09 серпня до 12 серпня,

в) зарахування на місця державного замовлення до 15 вересня,

за кошти фізичних та юридичних
осіб
15 вересня

ЗАЯВИ ПОДАЮТЬСЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ (ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ), НА ІМ’Я РЕКТОРА НУХТ ПО ЄДИНІЙ ФОРМІ ДО ЗАЯВИ ДОДАЮТЬСЯ:

1. Документ про базову загальну середню освіту, або повну загальну середню освіту, диплом про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (оригінал або його копію, завірену в установленому порядку). 2. Медична довідка (форма 086-О). 3. 4 фотокартки (3×4). 4. Копія трудової книжки (подається тими, хто має стаж практичної роботи, а також для вступаючих на заочну форму навчання за рахунок державного бюджету). 5. Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з предметів: „Українська мова та література”, Математики “, або „Географія “ (для участі у конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність) вступник подає за власним бажанням оригінал або завірену копію) 6. Копія паспорта або свідоцтва про народження. 7. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. 8. Довідка про реєстрацію місця проживання особи, відповідно до додатку 13 Правил реєстрації місця проживання.

Копії поданих документів завіряються за оригіналом Приймальною комісією коледжу або у встановленому порядку!

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінали документа про освіту, оригінал сертифіката УЦОЯО видані у 2019, 2020, 2021 та 2022  та оригінал медичної довідки за формою 086-О (при подані їх копій) вступник пред’являє особисто.

ВСТУПНІ ІСПИТИ ТА КОНКУРС СЕРТИФІКАТІВ УЦОЯО ПРОВОДЯТЬСЯ

З ТАКИХ ПРЕДМЕТІВ:

НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ВСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ДЕННОГО ВІДДІЛЕННЯ КРІМ «ТУРИЗМ»

(ВСТУПНІ ІСПИТИ): а) Українська мова (диктант);б) Математика (тестування);

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ « ТУРИЗМ» а) Українська мова (диктант);б) Географія (тестування)

НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ВСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ДЕННОГО ТА ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ Конкурс сертифікатів Українського Центру оцінювання якості освіти з предметів для спеціальностей: «Комп’ютерна інженерія», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.»; «Галузеве машинобудування.»: „Українська мова та література”, „Математики “, або”Історія України”, або “Фізика”; для спеціальностей «Харчові технології»:. Українська мова та література”, „Математики “, або”Історія України”, або “Хімія”; для спеціальностей: «Економіка.», «Готельно – ресторанна справа.», «Туризм.»: “Українська мова та література”, „Математики “, або “Історія України”, або “Географія”

НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ КВАЛІФІКОВАНИЙ РОБІТНИК НА ВСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ДЕННОГО ТА ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕНЬ ПРИ УМОВІ ВИБОРУ ВІДПОВІДНОГО НАПРЯМКУ: «Фахове вступне випробування», «Українська мова». Після закінчення коледжу випускники за бажанням зараховуються на 2 або3 курс Національного університету харчових технологій в м. Київ за спеціальностями:051 “Економіка”, 181 “Харчові технології“,  133Галузеве машинобудування“, 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, 241 Готельно-ресторанна справа“,  242  “ Туризм

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ З 1 ВЕРЕСНЯ 2022 РОКУ. НАША
АДРЕСА: м. Свалява, вул. Духновича, 6, ТЕЛ-ФАКС (03133) 2-24-58, 2-20-88, ел.
адреса
nuftstk@gmail.com, stknuft@ukr.net, сайт коледжу  www.stknuft.com.ua