циклова комісія механічних дисциплін

Шимоняк Ганна
Михайлівна.

голова циклової комісії 

Абель Володимир
Михайлович

Зав. відділенням

Лявинець Володимир
Георгійович

Заст. директора з виробничого навчання

Верецький Юлій
Бейлович

спеціаліст І категорії

Хваста Мирослав
Михайлович

К.Т.Н, спеціаліст І категорії

Гливляс Василь
Іванович

спеціаліст І категоріїї

Про циклову комісію

Циклова комісія механічних дисциплін, яка здійснює підготовку  студентів за спеціальністю 5.05050208 «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв» була створена  у 1966 році.

Першим головою предметної комісії, яка входила до складу загально –освітніх дисциплін був Дзеженко Г.О. Пізніше предметну комісію очолювали: Андрущенко І.В., Наконечний І.В., Свериняк С.Ю., Рогачевський В.А., Фенінець С.І.

Вагомий вклад у розвиток даної спеціальності внесли: Дуран В.І., Фенінець С.І., Андрущенко І.В., Ваш С.П., Данайканич Л.А., Шаранич В.М.

Циклова комісія має значний досвід роботи, достатню професійну та педагогічну майстерність.

До складу циклової комісії механічних дисциплін входять викладачі – методисти – Шимоняк А.М., Лявинець В.Г.; старший викладач – Абель В.М.; викладачі І категорії – Хваста М.М., Гливляс В.І.; майстер виробничого навчання – Верецький Ю.Б.

Колектив циклової комісії бере участь у підготовці техніків –механіків харчових виробництв для технічної, організаційної діяльності у галузях виробництва і експлуатації машин харчових виробництв.

Реалізуючи це завдання, викладачі циклової комісії проводять зі студентами заняття з дисциплін:

 • матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів;
 • процеси і апарати галузі;
 • технологія машинобудування;
 • механізація НРТС;
 • взаємозамінність, стандартизація і технічні виміри;
 • будова і експлуатація обладнання;
 • ремонт, монтаж і наладка обладнання;
 • автоматизація виробництва;
 • гідравліка і теплохолодотехніка;
 • основи САПР;
 • технічна механіка і опір матеріалів;
 • санітарно – технічні устрої;
 • інженерна графіка.

Колектив циклової комісії приділяє значну увагу  організації методичного забезпечення навчального процесу. Студентам запропонована необхідна кількість навчальних посібників, інструкцій до лабораторно – практичних робіт на інших навчально – методичних матеріалів.

Гордістю механічного відділу є:

 • Ряшко В.В.-  викладач Київського політехнічного інституту.
 • Легета Я.П. –  заступник декана по виховній роботі інженерно – технічного факультету  УжНУ.
 • Пітра І.І. –  викладач кафедри «Деталі машин» НУХТ.
 • Фанта В.М. – директор Берегівського  консервного заводу.
 • Шаранич В.М. – головний механік Ужгородського коньячного заводу.
 • Опришко О. В. – викладач ОДАХТ.
 • Гарагонич Б.В. – головний інженер Берегівського консервного заводу