Доступ до публічної інформації

Свалявський технічний коледж НУХТ надає публічну інформацію керуючись Законом України Про доступ до публічної інформації  та Указом Президента України Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації.

Надання публічної інформації СТК НУХТ здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.