МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВСП «СВАЛЯВСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НУХТ»

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ НА 2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

З ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ДЕННУ ТА ЗАОЧНУ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Ліцензія оформлена наказом МОН № 965-л, від 03.10.2019року

 

1. Комп’ютерна інженерія.

2. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

3. Галузеве машинобудування:

Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв

Інжиніринг автомобілів та двигунів

4. Економіка:

Економіка та організація бізнесу

5. Харчові технології:

Виробництво харчової продукції.

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів.

Бродильне виробництво і виноробство.

6. Готельно – ресторанна справа

7. Туризм і рекреація.

ПРИЙОМ ЗАЯВ, СПІВБЕСІДА, КОНКУРС СЕРТИФІКАТІВ УЦОЯО ТА ЗАРАХУВАННЯ

ПРОВОДЯТЬСЯ В ТАКІ ТЕРМІНИ:

НА ДЕННЕ НАВЧАННЯ

НА ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

на основі БЗСО

(9кл)

на основі ПЗСО (11 кл)

 та на основі ОКР кваліфікованого робітника

на основі молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або вищої освіти

на основі ПЗСО (11 кл)

 та на основі ОКР кваліфікованого робітника

на основі молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або вищої освіти

Реєстрація особистих електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів з 23 червня  до 30 листопада

а) прийом заяв з 30 червня до 13 липня.

б)  співбесіда з 14 липня до 22 липня

в)  зарахування  за державним замовленням до 31 липня

г)  прийом заяв за кошти фізичних та юридичних осіб з 03 серпня до 25 жовтня.

д) зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб до 31 жовтня

Реєстрація особистих електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів з 03 липня

а) прийом заяв з 10 липня до 31 серпня.

б)  співбесіда з 01 по 09 серпня

в)  зарахування  за державним замовленням до 19 серпня

г) прийом заяв за кошти фізичних та юридичних осіб з 02 вересня по 21 листопада.

д) )  зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб до 30 листопада

а) прийом заяв з 13 липня до 15 листопада.

б)  співбесіда з 08 по 11серпня

в)  зарахування:

 за державним замовленням до 15 вересня

г) прийом заяв за кошти до 14 серпня по 15 листопада

д) зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб до 30 листопада

Реєстрація особистих електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів з 03 липня

а) прийом заяв з 10 липня до 31 серпня.

б)  співбесіда з 01 по 09 серпня

в)  зарахування  за державним замовленням до 19 серпня

г) прийом заяв за кошти фізичних та юридичних осіб з 02 вересня по 21 листопада.

д) )  зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб до 30 листопада

а) прийом заяв з 13 липня до 15 листопада.

б)  співбесіда з 08 по 11серпня

в)  зарахування:

 за державним замовленням до 15 вересня

г) прийом заяв за кошти до 16 серпня по 17 листопада

д) зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб до 30 листопада

ЗАЯВИ ПОДАЮТЬСЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ (ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ) до заяви вступник додає мотиваційний лист,

НА ІМ’Я РЕКТОРА НУХТ ПО ЄДИНІЙ ФОРМІ ДО ЗАЯВИ ДОДАЮТЬСЯ:

1. копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус. 2. копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством. 3. копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. 4. кольорову фотокартку розміром 3 × 4 см в електронній формі (у вигляді файлу розміром до 1МБ).

Копії поданих документів завіряються за оригіналом Приймальною комісією коледжу або у встановленому порядку!

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінали документа про освіту, оригінал сертифіката УЦОЯО видані у  2020, 2021, 2022 та 2023  та оригінал медичної довідки за формою 086-О (при подані їх копій) вступник пред’являє особисто.

СПІВБЕСІДА ТА КОНКУРС СЕРТИФІКАТІВ УЦОЯО ПРОВОДЯТЬСЯ З ТАКИХ ПРЕДМЕТІВ:

НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ВСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ КРІМ «ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ»

(СПІВБЕСІДА ): а) Українська мова. Математика; СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ» а) Українська мова  Географія

НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ (ПРОФІЛЬНОЇ) СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА НА ВСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ Конкурс сертифікатів Українського Центру оцінювання якості освіти з предметів для спеціальностей: «Комп’ютерна інженерія», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.»; «Галузеве машинобудування.»: „Українська мова та література”, „Математики “, або”Історія України”, або “Фізика”; для спеціальностей «Харчові технології»:. Українська мова та література”, „Математики “, або”Історія України”, або “Хімія”; для спеціальностей: «Економіка.», «Готельно – ресторанна справа.», «Туризм і рекреація.»: “Українська мова та література”, „Математики “, або “Історія України”, або “Географія”.

НА ОСНОВІ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА АБО ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ПРИ УМОВІ ВИБОРУ ВІДПОВІДНОГО НАПРЯМКУ: заява та мотиваційний лист.

Після закінчення коледжу випускники за бажанням зараховуються на 2 або 3 курс Національного університету харчових технологій в м. Київ за спеціальностями:051 “Економіка”, 181 “Харчові технології“,  133 Галузеве машинобудування“, 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, 241 Готельно-ресторанна справа“,  242  “ Туризм і рекреація


ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ З 1 ВЕРЕСНЯ 2023 РОКУ. НАША
АДРЕСА: м. Свалява, вул. Духновича, 6, ТЕЛ-ФАКС (03133) 2-24-58, 2-20-88, ел.
адреса
nuftstk@gmail.com, stknuft@ukr.net, сайт коледжу  www.stknuft.com.ua