ОПП

ОПП молодшого спеціаліста

Освітньо-професійна програма "Економіка підприємства"

Освітньо-професійна програма "Бродильне виробництво"

Освітньо-професійна програма "Виробництво харчової продукції"

Освітньо-професійна програма "Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів"

Освітньо-професійна програма "Туристичне обслуговування"

Освітньо-професійна програма "Готельне обслуговування"

Освітньо-професійна програма "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємст і цивільних споруд"

Освітньо-професійна програма "Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв"

Освітньо-професійна програма "Обслуговування комп'ютерних систем і мереж"