123

Нормативно-правові документи діяльності коледжу

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ КОРИСТУВАННЯ ГУРТОЖИТКАМИ У ВСП "СТФК НУХТ"

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ВСП «СТФК НУХТ"

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗРОБЛЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ПЕРЕГЛЯД ОСВІТНЬО - ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ У ВСП «СТФК НУХТ»

opp

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВСП «СТФК НУХТ»