Положення

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ВСП "СТФК НУХТ"

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ ВСП «СТФК НУХТ"

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВІДОКРЕМЛЕНОМУ СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ "СТФК НУХТ"

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ У СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ ВСП «СТФК НУХТ"

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗРОБЛЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ПЕРЕГЛЯД ОСВІТНЬО - ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ У ВІДОКРЕМЛЕНОМУ СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ "СТФК НУХТ"

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ У СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ ВСП «СТФК НУХТ"

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК СУПРОВОДУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ІНШИХ МОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ У ВСП «СТФК НУХТ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАКТИЧНУ ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ У ВСП «СТФК НУХТ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ КОРИСТУВАННЯ ГУРТОЖИТКАМИ У ВСП "СТФК НУХТ"

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ВСП «СТФК НУХТ"

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПИТУВАННЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВСП "СТФК НУХТ"

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНТРОЛЬ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ,УМІНЬ ТА НАВИЧОК ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ВСП "СТФК НУХТ"

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ВСП "СТФК НУХТ"