Практичний досвід набуття професійних навичок студентів під час проходження практики в Україні та за кордоном

ВСП «Свалявський технічний фаховий коледж НУХТ» вважає пріоритетним напрямом діяльності надання можливості студентам закріпити отримані теоретичні знання практичними навичками під час проходження практики як в Україні, так і за кордоном. Завдяки програмі міжнародного стажування, наші студенти мають можливість підвищити рівень фахових компетенцій, вдосконалити свій рівень володіння іноземними мовами, розвивати комунікативні навички, що сприяє ефективній підготовці до майбутньої професійної діяльності у справжніх виробничих реаліях.

2 грудня у коледжі відбулася інформативна зустріч зі студентами, які проходили практику та її представниками, –стейкхолдерами, в Україні в м. Одеса, та за кордоном, а саме Словаччині – Алла Медяник, Болгарії – Максим Комаров, Туречинни —Руслана Жовтані. Власне, від них з перших вуст можна було почути про всі переваги, труднощі і загалом професійний досвід такої роботи за кордоном.

Метою зустрічі було отримання детальної інформації та проведення порівняльного аналізу щодо проходження стажування студентів СТФК НУХТ в Україні та за її межами, а також можливості коледжу співпрацювати з іншими потенційними країнами, та її реалізація найближчим часом.

Підсумовуючи, можна впевнено сказати, що серед багатьох плюсів, найважливішими є три засади, на яких і тримається закордонна практика – стажування та загалом навчання в СТФК НУХТ:

– здобуття неоціненного практичного досвіду у сфері послуг;

– встановлення нових знайомств, які в майбутньому можуть суттєво вплинути на успіхи в кар’єрі;

– формування студента як конкурентоздатного фахівця, готового до роботи в реаліях ринку. Після закінчення стажування студенти стають власниками сертифікатів про проходження стажування за кордоном, що дозволяє розраховувати на більші шанси під час працевлаштування у порівнянні з іншими претендентами.

 До того ж, не слід оминати увагою і те, що все це підкріплюється хорошим фінансовим стимулом. Адже проходження цієї практики повністю оплачуване . Окрім суто практичних навичок, у молоді з’являється нагода ще й познайомитись з іншою культурою, традиціями, побутом, вивчити мову країни.

Досвід і компетенції під час проходження  такої практики, – це успішне формування інноваційного, креативного, досвідченого і конкурентоздатного професіонала в індустрії гостинності!

 

Тому, шановні студенти, ви маєте унікальну можливість пройти стажування в обраній професіїі і горизонти для цього у нас є розширені. Якщо у вас виникне бажання відкрити нові двері у набутті досвіду в обраній професії, то наші стейкхолдери вам в цьому допоможуть, а ми підтримаємо!