Про Свалявський технічний коледж НУХТ

Свалявський політехнічний технікум було засновано Львівським Раднаргоспом у 1964 році на основі розпорядження Ради Міністрів УРСР від 22 травня 1964 року, №630 для підготовки спеціалістів з будівельної індустрії.
У 1966 році навчальний заклад передано у систему Міністерства харчової промисловості України.
У 1986 році технікум підпорядковано Держагропрому України.
З 1991 року навчальний заклад готує спеціалістів для Державного комітету по харчовій промисловості України.
Колегією Міністерства освіти від 23.06.1993 р., протокол № 3/2, затверджено рішення міжгалузевої акредитаційної комісії від 20 травня 1993 р., протокол № 4, про внесення до Державного реєстру закладів освіти України і надання Свалявському технічному коледжу ліцензії на право здійснення освітньої діяльності за ІІ рівнем акредитації.
Постановою Кабінету Міністрів № 491 від 22 травня 1997 року навчальний заклад передано у Міністерство освіти України.
Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №436 від 3.07.2003 року навчальний заклад приєднано до Національного університету харчових технологій як структурний підрозділ.
Коледж з денною та заочною формою навчання готує фахівців 8 спеціальностей:

 • 5.03050401 “Економіка підприємства”;
 • 5.05050208 “Експлуатація і ремонт обладнання харчових виробництв”;
 • 5.05170101″Виробництво харчової продукції”.
 • 5.05070104 “Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд”;
 • 5.05170108 “Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів”
 • 5.05170101 “Бродильне виробництво і виноробство”
 • 5.05170104 “Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів”;
 • 5.05010201″Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж”.

В 1997 році на базі коледжу відкрито заочний факультет Національного університету харчових технологій, який здійснює підготовку бакалаврів і спеціалістів з таких спеціальностей:
“Економіка підприємства” спеціалізація “Економіка і право”;
“Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів”;
“Електротехнічні системи електроспоживання”.
Технічний коледж має навчально-обчислювальний центр, чотири кабінети персональних комп`ютерів, їдальню на 220 місць, студентський буфет, розвинуту спортивно-оздоровчу базу
Навчальна база технічного коледжу складається з:
– двох навчальних корпусів;
– двох гуртожитків.
Педагогічний колектив нараховує : 10 кандидатів наук, 1 Заслужений працівник освіти України, 20 відмінників освіти України, 11 старших викладачів, 7 викладачів методистів, 63 з вищою категорією.
Ряд викладачів є аспірантами і здобувачами на кафедрах ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації.

Основні соціальні функції СТК НУХТ, як вищого навчального закладу – підготовка висококваліфікованих фахівців для підприємств харчової, переробної промисловості та громадського харчування, адаптованих до умов ринку праці та ринкових взаємовідносин у економіці України;

 • всебічний розвиток людини, як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання у студентів професійних навичок, інтересу до обраної спеціальності ;
 • прагнення до глибокого засвоєння студентами професійних навичок , виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу ;
 • забезпечення потреб підприємств агропромислового комп-лексу кваліфікованими фахівцями, рівень освіти яких відповідає державним стандартам освіти як сукупності норм, що визначають вимоги до відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.