Здача державних іспитів

З 25 по 29 січня 2022 року студенти спеціальностей 241 ” Готельно- ресторанна справа” та 242 ” Туризм ” складали державні екзамени  з іноземних мов та фахових дисциплін. Під час періоду державних екзаменів працювала комісія, яка заслуховувала відповіді студентів та оцінювала їх. Наприкінці екзаменаційна комісія на закритому засіданні обговорила та оцінила відповіді студентів і оголосила результати.

Варто відмітити, що студенти показали хороший результат своїх знань, а також підтвердилися дипломи з відзнакою у 6 студентів.