Спеціальності

НА СЬОГОДНІ КОЛЕДЖ ПРОПОНУЄ ПІДГОТОВКУ ЗА НАСТУПНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

Туристичне Обслуговування

Становлення в Україні галузі туризму, зміцнення її кадрового складу є актуальною проблемою економіки держави .Суттєву роль  при цьому  має відігравати молодь, рівень її освіченості.  Туристична сфера діяльності є однією з найперспективніших у нашому регіоні.

Закарпатська область має високий природно-рекреаційний і туристично-курортний  потенціал. На сьогодні  область  може прийняти 600 тисяч  туристів на рік. При    цьому   туристично  – рекреаційний    комплекс   допомагає  у вирішенні нагальних  проблем зайнятості   населення краю.

У коледжі  з  2012 року  розпочалася підготовка молодших спеціалістів зі  спеціальності «Туристичне   обслуговування».

Майбутні   фахівці  з туристичного  обслуговування мають можливість отримати теоретичні знання та практичні навички  на  лабораторно-практичних   заняттях   у навчальному ресторані, кухні, барі, навчальному готелі  та навчально туристичній фірмі.

Поглиблене     вивчення іноземних мов    дасть можливість  випускникам   спілкуватися  з туристами   зарубіжних країн.

Випускники спеціальності з  туристичного    напрямку   працюватимуть    в  готелях, туристичних фірмах, ресторанах  на посадах турагентів, фахівців з продажу й засобів розміщення, працівників контактних служб, керівників      відділу обслуговування, туроператорів, туризмологів, туризмознавців, аніматорів,   менеджерів з персоналу,   гідів-перекладачів.

Підготовка    фахівців здійснюється  відповідно до вимог Законів   України  «Про  освіту» та «Про вищу освіту» , нормативних актів  Міністерства  освіти і науки України, молоді та спорту  України, галузевого стандарту   вищої освіти  спеціальності    5.14010301 «Туристичне  обслуговування»

Готельне обслуговування

Перехід України до ринкових відносин у сфері послуг і формування багатоукладної економіки викликають необхідність створення сучасної інформаційної системи і підготовки висококваліфікованих фахівців. Для успішного вирішення всього різноманіття завдань з обслуговування гостей необхідно оволодіти спеціальними компетенціями і постійно їх удосконалювати. Фахівець з високим рівнем професіоналізму може бути здатним до активної роботи, поcтійного самовдосконалення та навчання протягом усього життя, вирішувати завдання діяльності, які можуть виникнути.

Багата та унікальна історія краю; мальовничі гори та полонини; ліси, сади та виноградники; цілющі мінеральні джерела, м’який клімат; зручні автомобільні та залізничні шляхи – все це дозволяє стрімко розвивати мережу санаторно – курортних, туристично – рекреаційних і готельних закладів. Тому обслуговування гостей у готельному господарстві передбачає комплекс заходів, які забезпечують високий рівень комфорту.

Враховуючи попит на фахівців цієї сфери у 2012 р. в Свалявському технічному коледжі НУХТ здійснено набір студентів на спеціальність «Готельне обслуговування». Навчання висококваліфікованих спеціалістів проводиться на належній навчально-матеріальній базі. Всі кабінети, лабораторії забезпечені відповідним обладнанням. Створені умови для розвитку творчих здібностей. Підготовку фахівців здійснює якісний викладацьких склад.

Складовою частиною навчального процесу є практичне навчання, що проводиться з метою поглиблення і закріплення теоретичних знань, формування, вмінь і набуття навичок, які студенти можуть отримати на основних базах практики: ТзОВ «Рейкарц», ДП «Клінічний санаторій» «Карпати», ТОВ «Подобовець» 2000, ДП « Теплиця» та ТзОВ «Чорна гора» м. Виноградово .

Молодший спеціаліст може займати первинні посади відповідно до ДКХПР «Житлове та комунальне господарство населених пунктів», це адміністратор, адміністратор-черговий, консьєрж готельного комплексу, оператор автоматизованого розрахунку у готелі, покоївка; портьє, черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату).

Бродильне виробництво і виноробство

Перший набір на цю спеціальність був проведений в 1964 році. З цього часу диплом техніка-технолога отримало більше 900 фахівців. Освітньо кваліфікаційна характеристика спеціаліста цієї спеціальності є державним нормативним документом, в якому відображається мета освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі виробничої промисловості і ставляться вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.
Всі ці знання надає під час навчання в Свалявському технічному коледжі якісний склад викладачів.

 Навчальному процесу сприяє матеріально-технічна база. Аудиторії та лабораторії обладнані сучасними засобами навчання.

Створені умови для розвитку творчих здібностей, набуття практичних навичок. Стали традиційними зустрічі з випускниками.

Випускники спеціальності працюють на підприємствах Закарпаття і за межами.

Серед них: генеральний директор корпорації “Закарпатсадвинпром”, директор Ужгородського коньячного заводу — Гісем В.В., директор Іршавського заводу продтоварів — Завидняк І.С., Смоляр Ю.Б. — директор радгосп-заводу “Великолазівський” та інші

Виробництво харчової продукції

Дану спеціальність було відкрито в 2008 році. Ліцензія АВ № 395864 від 16.07.08 році. 

Перший набір студентів на дану спеціальність був здійснений в 2008/2009 навчальному році.

Навчання студентів спеціальності “Виробництво харчової продукції здійснюється за інтегрованим навчальним планом.

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчконцентратів

Спеціальність було відкрито в 2001 році. Підготовка фахівців за напрямом 0917 “Харчова технологія та інженерія” спеціальності 5.091714. “Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів” здійснюється згідно вимог освітньо-професійної підготовки молодших спеціалістів за першим рівнем акредитації.
Ринкові відносини наполегливо диктують свої умови успіху. Досягнення в галузі залежать від рівня підготовки фахівців, їх теоретичної та професійної освіти.
Студенти вивчають економічні, юридичні та організаційні основи виробництва, набувають знання з процесів і апаратів, автоматизації та оптимізації технологічних процесів.
Особлива увага приді-ляється науковій інтеграції спеціальних і фундамент-тальних дисциплін, тобто професійної направленості під час викладання теоретичних курсів, проходженні практик.

Сучасний фахівець спираючись на добуті знання має вирішувати складні завдання економії енергоресурсів та сировини при виробництві хліба, кондитерських і макаронних виробів та харчоконцентратів.
Для підготовки висококваліфікованих спеціалістів створена відповідна навчально-матеріальна база. Всі кабінети, лабораторії забезпечені відповідним обладнанням. Створені умови для розвитку творчих здібностей. Здійснює підготовку фахівців якісний склад викладацьких кадрів.

Складовою частиною навчального процесу є практичне навчання, що проводиться з метою поглиблення і закріплення теоретичних знань, формування, вмінь і набуття навичок.

Після закінчення коледжу видається диплом про присвоєння кваліфікації “Молодший спеціаліст”. Кращі випускники мають змогу продовжити навчання в коледжі на заочному факультеті НУХТ для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” і “спеціаліст”.
У 1998 році було здійснено перший набір на заочний факультет НУХТ за спеціальністю “Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів”, а в 2004 році було випущено 20 фахівців з присвоєнням кваліфікації – спеціаліст.

Економіка підприємства

Підготовка фахівців за даною спеціальністю у навчальному закладі здійснюється з 1967 року. На відділі навчається близько 280 чоловік. Після закінчення навчання вони одержують кваліфікацію молодшого спеціаліста з економіки і планування. З часу існування коледжу на відділі підготовлено понад 2200 спеціалістів.

Серед них: Кошан Беата — ведучий спеціаліст Хустської податкової інспекції, Олексик Т.М. — головний бухгалтер Свалявської районної ради, Ляшенко А.Г. — приватний нотаріус, Тиндик Ганна Петрівна – старший економіст Ходорівського споживчого товариства, Адам В.І. — заступник генерального директора —”Алекс”, МорилякА.П. — начальник відділу кадрів ВАТ “Свалявські Мінеральні води”, Мах (Юрчак) Лариса Михайлівна — головний бухгалтер ТОВ “Юніверс” (м. Дрогобич Львівської обл.), ЧеряникТ.М. — головний спеці­аліст обласного статистичного управління, Брудняк Ю.Ю. — директор Свалявського НКЦ Тернопіль­ської академії народного господарства, Коцібан С.М. — головний бухгалтер фірми “Фішер”, Кошула Н.М. — головний бухгалтер редакції “Новини Закарпаття”, Мущинка Алла Юріївна — кандидат економічних наук, викладач Тернопіль­ської академії народного господарства.

Випускники коледжу стали його викладачами, Савчур Н. А., Куля Е. О., Островка О. І., Лізанець Н. М., Пукіш О. О., Кошеля О. І., Цапар О. О., Лізанець Н. В. Попович О. М. Закінчили коледж родинні династії. Серед них сім’ї Мориляк, Попович, Брудняк, Олексик, Кучеренко, Сайлер, Адам та інші.

Теоретична підготовка здійснюється в обладнаних кабінетах і лабораторіях з економіки, організації і планування виробництва, бухгалтерського обліку та статистики, фінансування та кредитування, комп’ютерної техніки.

Навчальну практику студенти проходять в кабінетах та лабораторіях коледжу з виїздом на передові підприємства області для поєднання теоретичних знань і практичних навичок в опануванні знань економіста промислового підприємства, а технологічну — на промислових підприємствах Закарпаття з різними формами господарювання.

Поглиблювати свої знання студенти мають можливість в гуртках економіки, менеджменту та маркетингу, бухгалтерського обліку та аудиту, фінансування та кредитування, аналізу господарської діяльності.

Після закінчення коледжу студенти даної спеціальності мають право продовжувати своє на­вчання на заочному факультеті НУХТ в м.Свалява за спеціальністю “Економіка підприємства” спеціалізація “Економіка і право” (з скороченим терміном). Дану спеціальність відкрито в 1998 році. Щорічні випуски спеціалістів заочного факультету НУХТ підтвердили добру матеріально-технічну базу коледжу та високу кваліфікацію викладачів даної спеціальності. Кращі випускники заочного факультету НУХТ спеціальності “Економіка підприємства” мають можливість продовжувати навчання в магістратурі та аспірантурі НУХТу у м. Києві.

Експлуатація і ремонт обладнання харчових виробництв

Перший набір учнів на цей відділ був проведений у 1966 році. З того часу диплом техніка -механіка отримали 1450 спеціалістів, які працюють у народному господарстві. Випускників механічного відділу можна зустріти не тільки в Закарпатті, а й у Львові, Києві, Дніпропетровську, Кишиневі. Підготовці спеціалістів сприяє відповідна матеріально – механічна база . предметом гордості відділу є кабінети і лабораторії : «Гідравліки та теплотехніки», «Технічної механіки», «Автоматизації харчових виробництв»,”Металознавста та обробки металів різанням”.

Велика увага приділяється залученню студентів до роботи в гуртках технічної творчості. Кращі з робіт експонують на обласних, республіканських та міжнародних виставках, а робота студентів В. Шпеника, І. Затока, В. Русина «Лінія по переробці яблук для виробництва соків» відзначена дипломом виставки.

Велика увага приділяється залученню студентів до роботи в гуртках технічної творчості. Кращі з робіт експонують на обласних, республіканських та міжнародних виставках, а робота студентів В. Шпеника, І. Затока, В. Русина «Лінія по переробці яблук для виробництва соків» відзначена дипломом виставки.

Студенти – випускники проводять переддипломну практику на підприємствах харчової промисловості України. Після закінчення коледжу випускники працюють організаторами роботи по експлуатації, ремонту і монтажу обладнання, забезпечують наукову організацію праці, механізацію та автоматизацію трудомістких процесів, економічне та раціональне використання матеріальних ресурсів, здійснюють контроль за охороною праці на підприємстві.

Особливу увагу приділяється вивченню економічних дисциплін. Кращі студенти – майбутні керівники виробництва.

Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємст і цивільних споруд

Підготовка спеціалістів за даною спеціальністю у навчальному закладі здійснюється з 1969 року.

Випущено більше 1500 спеціалістів для потреб народного господарства. Навчання майбутніх техніків-електриків здійснюється в добре обладна-них кабінетах і лабораторіях досвідченими педагогічними кадрами. Це, зокрема, лабора-торії теоретич-них основ елек-тротехніки, електричних машин, транс-форматорів, електроприводу; кабінети промислової електроніки, автоматики, електрообладнання промислових підприємств. До послуг студентів електромонтажна, слюсарна та механічна майстерні.

У процесі навчання студенти набувають умінь правильної експлуатації електроустаткування, виконання робіт по налагодженню електроустановок і пристроїв, проведенню своєчасного їх ремонту, здійснення необхідних розрахунків при установці електроустаткування і вибору завдань по приєднанню внутрішньої і заводських електричних мереж до системи зовнішнього електропостачання, проведенню випробувань
електротехнічних установок, застосуванню контрольно-вимірювальних інструментів та приладів.

На сьогодні випускники спеціальності “Монтаж і експлуатація підприємств і цивільних споруд” успішно працюють на промислових підприємствах Закарпаття і за його межами. Серед них:

  • Ковач В.І. — голова правління “Закарпатобленерго”;
  • Білей Д.В. — директор департаменту екологій атомних станцій України;
  • Поліщук А.Х. — головний інженер Ходорівського цукрокомбінату;
  • Гісем М.М.— директор Плосківського завод “Мінвод”
  • Гриньо М.М. — президент фірми “Крокус”;
  • Йовбак В.Д. — директор Свалявського технічного коледжу НУХТ;
  • Щерб‘юк І.Ф. — викладач коледжу;
  • Головнич Т.П. — викладач коледжу.

Обслуговування комп'ютерних систем i мереж

Підготовка спеціалістів за кваліфікацією “Технік-програміст” для роботи з експлуатації, налагодження, розробки комп’ютерних систем, їх обслуговування, створення програмного забезпечення і призначається для роботи на підприємствах, у науково-дослідних інститутах і лабораторіях, на кафедрах вузів, обчислювальних центрах, фірмах, банках, комерційних організаціях з різними формами власності.

На сьогодні коледж за даною спеціальністю підготувавав понад 400 спеціалістів. Значна частина з них продовжує удосконалювати свій освітній рівень.

Підготовку фахівців за даною спеціальністю розпочато у 2001 році. Для навчання майбутніх молодших спеціалістів з комп’ютерної інженерії у коледжі створено належну матеріальну базу, є досвідчені педагогічні кадри.

Викладацький склад випускової циклової комісії комп’ютерних дисциплін складає 8 кваліфікованих викладачів. Серед них один к.т.н., ст. викладачі вищої категорії, а також викладачі І і ІІ категорії. Циклова комісія має значний досвід роботи, достатню професійну та педагогічну майстерність, своєчасно підвищує кваліфікацію шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, стажування, і здатна забезпечити підготовку молодших спеціалістів на рівні державних вимог та стандартів.

За короткий час організовано 6 комп’ютерних класів, які оснащені комп’ютерами нового покоління, навчально-обчислювальний центр, лабораторії комп’ютерної електроніки, інформатики, інформатики та ЕОМ, програмування та алгоритмічних мов, мікропроцесорної техніки, мікросхемотехніки, комп’ютерних систем імереж.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” у коледжі здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційних програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик, навчальних та робочих планів і програм дисциплін відповідно до навчального плану.

Освітньо-професійна програма передбачає відповідні цикли підготовки, нормативний перелік дисциплін, кількість навчальних годин і кредитів за весь термін навчання.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника вищого навчального закладу відображає цілі освітньої та професійної підготовки, визначає місце фахівців у структурі господарства держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика встановлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників коледжу зі спеціальностей, державні вимоги до властивостей та якостей особи, що здобула освітньо-кваліфікаційний рівень відповідного спрямування.

На основі діючих освітньо-професійних програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик, галузевих стандартів вищої освіти розроблені навчальні плани відповідних спеціальностей, що погоджені Науково-методичною комісією відповідного напряму підготовки, Науково-методичним центром вищої освіти та затверджені Департаментом вищої освіти Міністерства освіти і науки України.

Навчальний план даної спеціальності дає можливість продовжити навчання для одержання кваліфікаційного рівня «бакалавр» в Національному університеті харчових технологій, що сприяє безперервності, наступності та ступеневості підготовки фахівців.