СТФК НУХТ Лабораторне заняття

Велика увага приділяється проведенню лабораторних занять для   студентів спеціальностей “Готельно – ресторанна справа” та “Туризм і рекреація”.

Тому організовуються виїздні заняття  на провідні підприємства готельної сфери, де студенти мають можливість більш поглиблено вивчати роботу з фаху.

Цього разу проводили заняття з дисципліни ” Організація та технологія обслуговування в готелях ” та “Інформаційні системи та технології”