Циклова комісія електротехнічних дисциплін

Йовбак Василь
Дмитрович

директор коледжу, к.т.н.

Туряниця Віктор
Васильович

викладач української мови та літератури спеціаліст І категорії

Переста Любов
Володимирівна

викладач, голова ЦК

Ладані Антон
Арпадович

викладач

Холявка Ярослав
Андрійович

викладач

Фединишинець Володимир
Михайлович

викладач

Про циклову комісію

Свалявський технічний коледж НУХТ на протязі десятків років вносить свій відчутний внесок у вирішення питань розвитку  енергетичної галузі держави Україна .

Перший випуск спеціалістів електриків відбувся у вже далекому 1973 році і не припинявся за минулий період ні на день. В господарство країни щороку  йдуть працювати десятки спеціалістів, які керують підприємствами, установами, очолюють технічні служби в різних галузях, працюють майстрами, бригадирами, монтерами високої кваліфікації.

 Багато наших випускників знайшли себе в інших сферах виробничої,громадської  діяльності, але більшість з них в душі залишаються електриками і з симпатією, любов’ю згадують свій навчальний заклад, який дав їм дорогу в велике життя.

 Серед випускників – електриків голова правління ВАТ ЕК «Закарпаттяобленерго» Ковач В.І., відповідальні працівники обласної енергопостачальної компанії, начальники РЕМ Лесьо І.П. , Сливканич В.З., Чубірко  В.І., Кемінь М.М., Молнар В.А. ,голова райдержадміністрації Уліганець Г.П., директор коледжу Йовбак В.Д, знані в районі спеціалісти Савчук М.В, Гладюк О.І., викладачі коледжу Ладані А.А.,Туряниця В.В. .

Навчальна база спеціальності «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» включає 11 кабінетів та лабораторій та електромонтажну майстерню. Оснащення, яке використовується в навчальному процесі, забезпечує проведення теоретичних, лабораторних та практичних занять у відповідності з навчальними робочими програмами. Підтримання обладнання в належному стані, вдосконалення його у відповідності з тенденціями сучасного розвитку науки та техніки, забезпечення безпечних умов роботи при проведенні робіт з використанням електричної напруги –основне завдання завідуючих кабінетами та лабораторіями. Робота по вдосконаленню

Значна частина лекцій, методичних розробок , вказівок та інструкцій до виконання робіт студентами денного та заочного відділів доступні в письмовій та електронній формах.

 Практикується виконання віртуальних лабораторних робіт, самостійне тренування студентів в збиранні схем.

 Кількість студентів,які володіють сучасними технологіями проведення розрахунків, виконання графічних матеріалів за допомогою комп’ютерної графіки,освоюють сучасні методи монтажу електроустаткування зростає щороку.