циклова комісія філологічних дисциплін

Дутка Оксана
Ярославівна

голова циклової комісії викладач української мови та літератури спеціаліст вищої категорії

Молнар Оксана
Іванівна

викладач української мови та літератури спеціаліст І категорії

Діанич Вікторія
Михайлівна

викладач світової  літератури спеціаліст вищої категорії

Островка Октавія Олександрівна

викладач української мови та літератури, спеціаліст

Ковальчук Поліна Вікторівна

викладач української мови та літератури спеціаліст вищої категорії

Легеза Оксана Володимирівна

викладач української мови та літератури спеціаліст ІІ категорії

Про циклову комісію

Циклова комісія філологічних дисциплін сформувалася з перших днів існування технічного коледжу. Вона завжди працює в одному ритмі з усім навчальним закладом, забезпечуючи високий рівень мовної та комунікативної підготовки студентів.

Робота циклової комісії спрямована на підвищення якості знань студентів, впровадження компетентісно-орієнтованого навчання, активізацію роботи з обдарованою молоддю шляхом залучення її до пошуково-дослідницької роботи, участі в конкурсах, олімпіадах, підвищення їх загальнокультурного рівня, збереження традицій минулого, любові до рідної мови, до своєї країни. Головна мета роботи циклової комісії полягає у підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості гуманітарної підготовки спеціалістів, здатних працювати у нових соціально-економічних умовах.

Мета роботи комісії:

  • Розкривати духовне багатство української і світової літературної скарбниці, прилучати студентів до естетичного сприйняття художніх творів і літературної мови як засобу втілення художнього образу й ідеалу творчості письменників.
  • Удосконалювати мовленнєву діяльність студентів на комунікативній основі.
  • Плекати любов і повагу до українського слова.
  • Працювати над удосконаленням культури мовлення.
  • Працювати над постійним підвищенням якості вкладання предметів та дисциплін як засобу підвищення ефективності заняття, професійної майстерності викладача.
  • Удосконалювати зміст і структуру занять, форм та методів навчання.
  • Вивчати та використовувати на практиці інноваційні методи навчання.
  • Упроваджувати методи нетрадиційної, нестандартної організації творчої діяльності студентів.
  • Викладачі циклової комісії філологічних дисциплін створюють умови розвитку особистості студента, сприяють її духовному піднесенню, формують мислячу, творчу, інтелектуально розвинену особистість. Весь навчально-виховний процес, що здійснюють викладачі, зорієнтований на використання ефективних технологій, за допомогою яких поповнюються знання, розвиваються вміння, пізнавальна активність і самостійність студентів.