Циклова комісія фізико-математичних дисциплін

Левко Магдалина
Карлівна

голова циклової комісії 

Міцода Надія
Василівна

викладач 

Лизанець Кристина
Анатолієвна

викладач

Добрянська Наталія
Іллівна

викладач

Лизанець Василь
Васильович

к.т.н., Заступник директора, викладач

Пичкар Одарка
Василівна

викладач

Проц Надія
Адальбертівна

викладач

Фрішніч Світлана
Петрівна

викладач

Штецо Маргарита
Михайлівна

викладач

Хмара Олександр
Мирославович

викладач

Сигиденко Наталія
Миколаївна

викладач

Білей Лариса
Михайлівна

к.ф-м.н, викладач

Про циклову комісію

Циклова комісія фізико – математичних дисциплін – це 13 викладачів. Серед них: 1 кандидат технічних наук, 1 кандидат фізико-математичних наук, 2 – викладачі – методисти, 2 – старші – викладачі.

Цикловою комісією забезпечується викладання наступних дисциплін

загально-освітнього циклу: математика, фізика, астрономія, основи інформатики;

природничо–наукового циклу: вища математика, елементи вищої математики, фізика, інформатика та комп’ютерна техніка.

Першими викладачами математики були Ханас Ю.Ю., Ханас Г.М. Пізніше ряди математиків поповнили знаючі фахівці, такі як Пасічник Л.Ф. та Проц Н.А.

Математика займає чільне місце в підготовці фахівців, дає змогу науково обґрунтовано приймати рішення при вивченні економічних, технічних та технологічних процесів. Стрижневою дисципліною математичного блоку є «Вища математика», на основі якої базуються такі дисципліни: теорія ймовірності і математична статистика, математичне програмування, ТОЕ, економічна статистика і т.д.

Одна з перших викладачів фізики – Долинич Ельвіра Олександрівна. Як викладач-методист охоче передавала свій педагогічний досвід на семінарських засідання обласного методоб’єднання викладачів фізики, а також безпосередньо у своєму колективі.

Сучасна фізика – широко розвинена і розгалужена наука. Розвиваючись у тісному зв’язку з технікою і будучи її підгрунтям, фізика інтегрувалася в усі галузі промисловості, створивши можливість для появи багатьох нових її галузей. Характерною особливістю фізики є те, що знання, одержані під час вивчення цієї дисципліни, часто пов’язані з майбутнім фахом студента.

З метою забезпечення комп’ютерної грамотності студентів ССНЗ і широкого впровадження електронно – обчислювальної техніки в учбовий процес у Свалявському політехнікумі з 1985/1986 навчального року введено дисципліну „Інформатика”.

З січня 1986 року створено кабінет інформатики та лабораторію персональних комп’ютерів, для створення яких чимало зусиль доклала викладач інформатики Міцода Н. В. На той час та впродовж довгих років комп’ютерне забезпечення стало найсучаснішим в Закарпатській області.

У 1987 році робочі місця і програмне забезпечення лабораторії, підготовлені викладачами інформатики Динис Е. Г. та Міцодою Н. В., були представлені на ВДНГ Української РСР, де були нагороджені дипломом.

Згідно рішення навчально – методичного кабінету по ССО Державного агропромислового комплексу на базі кабінету інформатики Свалявського політехнікуму у 1988 році проводилися курси підвищення кваліфікації викладачів інформатики та обчислювальної техніки ССНЗ України західного регіону. Для проведення занять запрошувалися викладачі УжНУ.

При кабінеті з 1987 по 1992 рік проводилися засідання, семінари і відкриті заняття обласного методичного об’єднання викладачів інформатики ССНЗ.

З метою впровадження комп’ютерної грамотності на прохання Райвно на базі кабінету проводилися факультативні заняття для учнів шкіл району, які не були оснащені обчислювальною технікою.

Кількома роками пізніше в технікумі засновується ще один кабінет інформатики, організатором якого став викладач Вікук Ю. К. З 1989 року завідувачем кабінету стала викладач інформатики Левко М. К.Завідувачами кабінетами та лабораторіями постійно проводиться робота з їх переобладнанням. Систематично вносяться зміни в апаратне і програмне забезпечення.

Всі викладачі циклової комісії значну увагу приділяють методичній роботі: розробляються навчальні посібники і методичні вказівки з тем, винесених для самостійного опрацювання студентами, тестові завдання для модульного контролю знань, поновлюються інструкції для виконання з лабораторних робіт. Викладачі циклової комісії перейшли на модульно – рейтингову систему оцінювання теоретичних знань та практичних навичок студентів.

Згідно положення «Про атестацію викладачів», кожен викладач у цикловій комісії протягом 5 років проходить курси підвищення кваліфікації та стажування. Свій фах викладачі підвищують на кафедрах післядипломної педагогічної освіти Закарпатського інституту, Ужгородського Національного університету, Закарпатського державного університету.