циклова комісія хімічних дисциплін

Гартл Наталія
Іванівна

голова циклової, комісії викладач вищої категорії

Катрич Мар'яна
Степанівна

викладач вищої категорії

Гартавел Альвіна
Василівна

викладач

Канчі Вікторія
Михайлівна

викладач вищої категорії

Береш Євген
Юрійович

викладач II категорії

Про циклову комісію

Хімія посідає центральне місце серед природничих наук і в суспільному виробництві. Вона поєднує абстрактні фізичні та хімічні уявлення з біологічними і геологічними процесами , явищами живої та неживої природи .  Багато хімічних перетворень відбувається під дією фізичних факторів – теплоти, електричного струму, випромінювання тощо. Біологічні зміни обумовлені послідовними хімічними реакціями. Деякі  фізичні явища – електричний струм у гальванічному елементі, теплота, що виділяється під час згоряння речовин , також є результатом хімічних процесів.Основою технологічних процесів у багатьох галузях народного господарства ( металургійна, медична, харчова, легка промисловість , енергетика, будівництво , сільське господарство) є хімічні реакції.

Хімічна      промисловість – це одна з найважливіших галузей важкої індустрії, яка виробляє мінеральні та органічні добрива , хімічні засоби захисту рослин, хімічні волокна, пластмаси, синтетичні смоли, лаки, фарби, синтетичні миючі засоби, продукти переробки нафти, лікарські та вибухові речовини, каучук , гуму, каталізатори, а також основні хімічні сполуки- сульфатну та нітратну кислоти, аміак, етанол, етилен, тощо.

Хімічні знання необхідні всім людям незалежно від їх  фаху з багатьох причин. По- перше , без них неможливе формування наукового світогляду; по-друге, ці знання забезпечать раціональну поведінку , а в багатьох випадках і елементарну безпеку в повсякденному житті та діяльності в усіх галузях виробництва, культури, науки, не пов’язаних з хімією безпосередньо;  по – третє, вони є основою екологічних знань, які необхідні для збереження природного середовища ; по- четверте, знання хімії потрібне для усвідомлення її ролі у вирішенні сировинних, енергетичних, харчових та медичних проблем людства, а також для запобігання хемофобії населення.

З метою глибокого вивчення дисциплін хімічного циклу у коледжі створено :

  • лабораторію аналітичної хімії  – зав. лабораторією –  Гартл  Н.І;
  • кабінет–лабораторію органічної хімії – зав. лабораторією – Гартавел А.В.;
  • кабінет- лабораторію неорганічної та фізичної ї колоїдної хімії – зав. лабораторією –Канчі В.М.
  • кабінет біології – зав. кабінетом – Катрич М.С.

Завідувачами кабінетів і лабораторій постійно проводиться робота з їх переобладнання та забезпечення необхідними реактивами і матеріалами. Систематично вносяться зміни в апаратне і програмне забезпечення.

Викладачі циклової комісії значну увагу приділяють методичній роботі:  складають методичні вказівки з тем, що виносяться на самостійне вивчення ,  підготували цикли лекцій, поповнюють інструкції для виконання лабораторних і практичних робіт, складають завдання контрольних робіт та методичні вказівки для студентів заочників.Свій фах викладачі підвищують на кафедрах післядипломної педагогічної освіти Закарпатського інституту , Ужгородського національного університету.