циклова комісія механічних дисциплін

Шимоняк Ганна
Михайлівна.

голова циклової комісії 

Абель Володимир
Михайлович

Зав. відділенням

Лявинець Володимир
Георгійович

Заст. директора з виробничого навчання

Верецький Юлій
Бейлович

спеціаліст І категорії

Хваста Мирослав
Михайлович

К.Т.Н, спеціаліст І категорії

Гливляс Василь
Іванович

спеціаліст І категоріїї

Про циклову комісію

Циклова комісія механічних дисциплін була створена  у 1966 році, яка здійснює підготовку  студентів за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»:

за наступними освітніми програмами:«Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв» з 1966 році, та «Інжиніринг  автомобілів та двигунів» з 2022 року

Першим головою предметної комісії, яка входила до складу загально – освітніх дисциплін був Дзеженко Г.О. Пізніше предметну комісію очолювали: Андрущенко І.В., Наконечний І.В., Свериняк С.Ю., Рогачевський В.А., Фенінець С.І.

Циклова комісія має значний досвід роботи, достатню професійну та педагогічну майстерність.

До складу циклової комісії механічних дисциплін входять викладачі – методисти – Шимоняк А.М., Лявинець В.Г.; старший викладач – Абель В.М.;  к.т.н., викладач вищої категорії Хваста М.М., викладач вищої категорії – Гливляс В.І.; викладач І категорії – Лацанич І.М., майстер виробничого навчання – Верецький Ю.Б.

Колектив циклової комісії бере участь у підготовці техніків –механіків харчових виробництв для технічної, організаційної діяльності у галузях виробництва і експлуатації машин харчових виробництв.

З метою розширення можливостей спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» в Свалявському технічному фаховому коледжі НУХТ буде  проводитись набір  за новою освітньою програмою  «Інжиніринг автомоблів  та двигунів».

Особливість даної освітньої прогрми полягає в тому, що студенти по закінченню навчального закладу мають можливість працювати на підприємствах автомобільного транспорту та  у закладах професійної освіти.

Реалізуючи це завдання, викладачі циклової комісії проводять зі студентами заняття з дисциплін:

·                  матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів;

·                  процеси і апарати галузі;

·                  технологія машинобудування;

·                  механізація НРТС;

·                  взаємозамінність, стандартизація і технічні виміри;

·                  будова і експлуатація обладнання;

·                  ремонт, монтаж і наладка обладнання;

·                  автоматизація виробництва;

·                  гідравліка і теплохолодотехніка;

·                  основи САПР;

·                  технічна механіка і опір матеріалів;

·                  санітарно – технічні устрої;

·                  інженерна графіка.

Колектив циклової комісії приділяє значну увагу  організації методичного забезпечення навчального процесу. Студентам запропонована необхідна кількість навчальних посібників, інструкцій до лабораторно – практичних робіт на інших навчально – методичних матеріалів.

Гордістю механічного відділу є:

Ряшко В.В.-  викладач Київського політехнічного інституту.

Легета Я.П. –  заступник декана по виховній роботі інженерно – технічного факультету  УжНУ.

Пітра І.І. –  викладач кафедри «Деталі машин» НУХТ.

Фанта В.М. – директор Берегівського  консервного заводу.

Шаранич В.М. – головний механік Ужгородського коньячного заводу.

Опришко О. В. – викладач ОДАХТ.

Гарагонич Б.В. – головний інженер Берегівського консервного заводу