Циклова комісія спортивно-масових дисциплін

Туряниця Василь
Михайлович

Заст. директора з фізичного виховання старший викладач

Фалес Петро
Іванович

Голова ЦК, старший викладач

Таліан Олександр
Михайлович

викладач

Ковтун Богдан
Ярославович

викладач вищої  категорії

Про циклову комісію

 Фізична культура – складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості. Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків між народами і зміцнення миру.Основними завданнями фізичної культури і спорту є постійне підвищення рівня здоров’я, фізичного та духовного розвитку населення, сприяння економічному і соціальному прогресу суспільства, а також утвердження міжнародного авторитету України у світовому співтоваристві.