Циклова комісія суспільних дисциплін

Альберт Іван
Іванович

Голова ЦК, викладач вищої категорії

Головнич Тамара
Павлівна

викладач вищої категорії

Стегура Василь
Васильович

викладач вищої категорії, кандидат екон. наук

Желізняк Володимир
Йосипович

викладач    категорії, співшукач кафедри УжНУ

Про циклову комісію

СУСПІЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ – історія України, всесвітня історія, економічна та соціальна географія світу, філософія, політекономія, економічна теорія, історія економічних учень, економічна історія, культурологія, соціологія, правознавство дають змогу з’ясувати передумови та джерела зародження певних суспільних явищ, виявити закономірності сучасного стану українського суспільства та глобалізованого світу в цілому, спрогнозувати майбутнє.

Вони вчать кожну людину, спираючись на загальнолюдські цінності, творчо опрацьовувати і критично переосмислювати світовий історичний досвід та засвоювати його уроки, формувати на цій основі власні переконання, громадську позицію та активно її відстоювати. Знання суспільних дисциплін є умовою ефективної участі людини в суспільному житті.