Циклова комісія технологічних дисциплін

Янута Тетяна
Володимирівна

завідувач відділенням, спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Островка Ольга
Іванівна

викладач, спеціаліст вищої категорії

Тучапська Віта
Георгіївна

викладач, спеціаліст вищої категорії

Добоній Інна
Василівна

голова циклової комісії кандидат технічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Сорокопуд Світлана
Іванівна

викладач, спеціаліст вищої категорії

Лавкай Вікторія
Леонідівна

викладач, спеціаліст вищої категорії

Григаш Світлана
Георгіївна

викладач, спеціаліст першої категорії

Катрич Людмила
Георгіївна

викладач, спеціаліст другої категорії

Шенгеліа Наталія
Володимирівна

викладач, спеціаліст вищої категорії

Сивній Іванна
Іванівна

викладач, кандидат технічних наук, спеціаліст першої категорії

Ратушняк Віра
Іванівна

викладач, спеціаліст вищої категорії

Про циклову комісію

Циклова комісія технологічних дисциплін одна з перших комісій, що були створені в коледжі. У 1966 році  вона носила назву комісія спеціальних дисциплін.

Циклова комісія технологічних дисциплін забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю 181 «Харчові технології» ОПП«Бродильне виробництво і виноробство», ОПП«Виробництво хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчових концентратів» та ОПП«Виробництво харчової продукції» для підприємств харчової промисловості всіх форм власності.

Головним завданням для членів циклової комісії технологічних дисциплін при підготовці спеціалістів є виховання у них високої відповідальності, організованості, творчого ставлення до праці, формування професійної компетентності майбутніх фахівців.    

 Циклової комісії  окреслила пріоритетні напрямками роботи, серед яких:

  • створення системи пошуку, розвитку й підтримки обдарованої молоді, стимулювання її до творчого саморозвитку та самовдосконалення;
  • організація та удосконалення індивідуальної роботи зі студентами;
  • удосконалення практичної підготовки студентів шляхом добору сучасних баз практики з потужним матеріально-технічним забезпеченням, тісної співпраці з творчими, талановитими фахівцями галузі;
  • вивчення та запровадження у навчально-виховний процес новітніх освітніх технологій;
  • удосконалення форм та методів педагогічної діяльності для забезпечення постійного зростання фахової майстерності педагогів.

До складу циклової комісії входить 11 викладачів з них два кандидати технічниї наук, які досягають ефективності роботи за допомогою інтерактивних та інноваційних освітніх методів і технологій, що активно використовують у професійному середовищі. Їм притаманні професіоналізм, ініціатива, творчість, організаторські здібності та постійна жага до самовдосконалення.

Циклова комісія технологічних дисциплін тісно співпрацює з провідними вітчизняними  та закордонними підприємствами. Студенти мають змогу проходити практику в Одесі, Словаччині, Болгарії.