Успішно завершили навчання електрики ВСП CТФК НУХТ

Наприкінці червня відбулися захисти дипломних проєктів у цикловій комісії електротехнічних дисциплін на здобуття освітнього ступеню «молодший спеціаліст» і «фаховий молодший бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» здобувачів денної та заочної форм навчання.

З урахуванням обставин та реалій щодо організації навчального процесу в умовах сьогодення, що склалися у зв’язку з повномаштабною воєнною агресією росії в нашій державі, цього року захисти кваліфікаційних робіт відбувалися у так званому «змішаному» режимі. Більша частина здобувачів освіти мала змогу представити свої роботи і захистити їх у офлайн режимі, а для решти – було організовано захист проєктів у онлайн режимі за допомогою cередовища ZOOM.

Захисти проходили у теплій і невимушеній обстановці, здобувачі впевнено захистили свої роботи, показали знання та вміння у вирішенні питань з проєктування систем електропостачання і електроустаткування споживачів електричної енергії, оскільки відчували підтримку рідних стін і отримали певні настанови перед захистом від керівників кваліфікаційних робіт.

За результатами навчання та захисту проєкту, один здобувач освіти отримає диплом з відзнакою.

Частина випускників виявили бажання продовжити навчання в Національному університеті харчових технологій на здобуття освітнього ступеню «бакалавр».

Голова комісії – інженер ВКБ ПрАТ «Закарпаттяобленерго» Мирослав САВЧУК, викладачі циклової комісії електротехнічних дисциплін і адміністрація коледжу закликали випукників не зупинятися на досягнутих результатах і міцно тримати енергетичний фронт нашої держави, побажали їм здоров’я і успіхів в подальшому навчанні та трудовій діяльності.

Хай Вам щастить у цей не легкий для країни час!