Вітаємо з успішним завершенням навчання електриків

Наприкінці червня 2024 року відбулися захисти дипломних проєктів у цикловій комісії електротехнічних дисциплін на здобуття освітнього ступеню «фаховий молодший бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньої програми «Монтаж і експлуатація підприємств і цивільних споруд» здобувачів денної та заочної форм навчання.

З урахуванням обставин та реалій щодо організації навчального процесу в умовах сьогодення та роботи в аварійному режимі енергетичної системи України, що склалася у зв’язку з повномасштабною воєнною агресією росії в нашій державі, цього року захисти кваліфікаційних робіт відбувалися у так званому «змішаному» режимі. Частина здобувачів освіти мала змогу представити свої роботи і захистити їх у оф-лайн режимі, а для решти – було організовано захист проєктів у он-лайн режимі за допомогою cередовища ZOOM.

Захисти проходили у теплій і невимушеній обстановці, здобувачі впевнено захистили свої роботи, показали знання та вміння у вирішенні питань з проєктування систем електропостачання, електроустаткування та електроспоживання споживачів електричної енергії, оскільки відчували підтримку рідних стін і отримали певні настанови перед захистом від керівників кваліфікаційних робіт.

За результатами навчання та захисту своїх робіт, троє здобувачів освіти отримають диплом з відзнакою.

Частина випускників виявили бажання продовжити навчання в Національному університеті харчових технологій на здобуття освітнього ступеню «бакалавр».

Голова комісії, яку очолив енергетик сонячної електростанції ТОВ «Енергоюніт» Мирослав САВЧУК, викладачі циклової комісії електротехнічних дисциплін і адміністрація коледжу закликали випускників не зупинятися на досягнутих результатах і міцно тримати енергетичний фронт нашої держави, побажали їм здоров’я і успіхів в подальшому навчанні та трудовій діяльності.

 

Хай Вам щастить у цей не легкий час!