Здача державних іспитів

Вітаємо з присудженням кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» !!!

Днями четвертокурсники технологічного відділення спеціальності 181 «Харчові технології»   гр. ДВ-181 та ДВХ-182 подолали останній бар’єр  на шляху присвоєння їм кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Студенти-винороби підтверджували відповідність вимогам стандартів вищої освіти шляхом захисту дипломних робіт, показавши належний рівень знань та умінь, засвоєних протягом навчання у коледжі.

Публічний захист дипломних робіт супроводжувався жвавою дискусією щодо проблем розвитку виноградарства та виноробства. Члени ДКК відзначили новизну та наукову практичність робіт Сидоран Анни «Удосконалення технології коньячних виноматеріалів», присвячену  виробництву коньячних виноматеріалів із некондиційного винограду; Попович Вікторії «Удосконалення технології рожевих сухих столових виноматеріалів» щодо запобігання окисненості вин даного типу і збереження їх органолептичних якостей;  Попович Адріани  «Удосконалення технології хересних виноматеріалів», яка стосувалась особливостей виробництва якісних виноматеріалів для подальшого хересування.

Високий рівень знань під час здачі державного кваліфікаційного іспиту продемонстрували студенти гр. ДВХ-182. Члени ДЕКу наголосили, що відповіді Томазової Віталіни, Чепіжко Ніки, Лакатош Івана та Мелай Альбіни заслуговують особливої похвали.

Вітаємо студентів із успішним завершенням навчання та бажаємо плідної трудової діяльності та успіхів на професійній ниві!